Speechen met Storytelling

Leer goed presenteren als je je producten/diensten beter wilt verkopen!

Bescherming persoonsgegevens

Goed omgaan met jouw gegevens en dus je privacy, is voor mij vanzelfsprekend. Via mijn website www.hansvanwoerkom.nl  zal ik je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over mij 

www.hansvanwoerkom.nl   wordt beheerd door Hans van Woerkom.

Mijn gegevens zijn:
Hans van Woerkom
Topaas 84
2651 RR Berkel en Rodenrijs
KvK: 27249055

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn blog/vlog, een gratis download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (gratis) online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, vraag ik je om je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • BTW nummer

Met welk doel gebruik ik jouw persoonsgegevens?

Ik verzamel je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van blogs/vlogs.
 • Je naam en e-mailadres die je invult bij een contactformulier, gebruik ik om te antwoorden op je contactaanvraag. En dus niet voor mijn commerciële mailings. Ik sla je gegevens op in ActiveCampaign.
 • De gegevens die je invult als je in mijn webshop iets koopt, of als je me inhuurt voor een workshop, training of traject, gebruik ik voor het maken van onder andere voorstellen, facturen deelnemerslijsten. Die gegevens sla ik op in Mollie en WordPress.

 Jouw gegevens op www.hansvanwoerkom.nl

Je persoonsgegevens sla ik op in het e-mailsysteem dat ik gebruik. Dit gaat via de servers van ActiveCampaign.

Wanneer je je hebt ingeschreven voor mijn blog/vlog, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (gratis) online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van me wilt ontvangen, kun je je elk moment weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met me op te nemen. Ik verwijder je e-mailadres aan het eind van elke maand uit mijn bestand en zal je gegevens niet verder bewaren, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Aan wie geef ik je gegevens door?

Ik gebruik je gegevens alleen voor mijn eigen zakelijke activiteiten, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:

 • Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Ik maak gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hostingbedrijven voor het hosten van mijn website. De hostingprovider host je gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • Mijn boekhouder. De gegevens die op je factuur staan moet ik doorgeven aan mijn boekhouder.
 • Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met je kan het nodig zijn je gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zal ik alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
 • Als ik daar wettelijk toe verplicht ben moet ik je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Sociale media

Ik wil het voor jou zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Ik heb van verschillende Social Media Platforms buttons geplaatst. Elke sociaal medium heeft natuurlijk zijn eigen privacyverklaring, lees ze hier:

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ik ze heb ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al de wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals de belastingdienst. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Je rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan me e-mailen via info@hansvanwoerkom.nl

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Hans van Woerkom, december 2021

Kunnen vertellen is goud!

NU downloaden als je graag wilt spreken met minder angst.
Inhoud: Voordelen van vertellen. Hoe vind je verhalen? Een handige aanpak als je een anekdote wilt vertellen. En meer.
Leestijd: 60 minuten
paperbackstanding2_693x872